Werkgevers zijn als gevolg van de corona pandemie op zoek naar alternatieve vervoersoplossingen. Steeds meer werkgevers staan klaar om in 2021 de leasefietsregeling te omarmen.

Werkgevers zijn als gevolg van de corona pandemie op zoek naar alternatieve vervoersoplossingen. Steeds meer werkgevers staan klaar om in 2021 de leasefietsregeling te omarmen.

Ook de aangepaste reiskostenregeling, striktere controle van de daadwerkelijke gereisde dagen naar het werk, heeft een positief effect op de inzet van de leasefiets. Met ruim 150.000 werknemers onder contract zag LEASE A BIKE de vraag naar leasefietsen in 2020 significant toenemen. “De Corona-crisis heeft een positief effect op de leasefiets. Door corona kregen HR-managers het drukker dan anders, maar in deze periode is er juist ook meer urgentie ontstaan om te kijken naar de mobiliteitswensen van werknemers,” zegt Ward Matser, Algemeen Directeur bij LEASE A BIKE. “In de praktijk blijkt dat in het MKB-segment de leasefiets al zijn weg weet te vinden. Daarnaast zien wij vanuit de bancaire-, zorg- en consultancy sector een toenemende vraag ontstaan.”

 

DOORLOOPTIJD| In elke markt heb je early adaptors, maar op basis van de huidige stroom aan offerte aanvragen verwacht LEASE A BIKE dat grote werkgevers in 2021 de fiets van de zaak gaan aanbieden aan duizenden medewerkers. LEASE A BIKE ondersteunt werkgevers bij de implementatie van het Fietsplan en neemt de contractuele en administratieve stroom uit handen. Via een geautomatiseerd platform kan de werkgever werknemers toestemming verlenen om een leasefiets uit te zoeken bij een lokale fietsenwinkel.
Waar de doorlooptijd bij een MKB-bedrijf tussen de 1-3 maanden ligt, kost het grote werkgevers echter wat meer tijd om dit te organiseren, onder meer omdat er meer intern overleg noodzakelijk is met bijvoorbeeld ondernemingsraden, HR-afdelingen en vakbonden. Dat betekent voor HR-managers dat de leasefiets een belangrijk onderdeel uitmaakt van het arbeidsvoorwaardenpakket, naast het reduceren van de CO2-footprint en het beperken van de parkeerkosten.

 

AANGESCHERPTE REGELING | De aanscherping van de bestaande regeling, met betrekking tot de onbelaste reiskostenvergoeding, gaat een positief effect hebben op de inzet van de leasefiets. De belangrijkste reden waarom sommige bedrijven de leasefiets nog niet omarmen is het effect van de leasefiets op de onbelaste reiskostenvergoeding voor de medewerker. Voor de dagen waarop een werknemer met de leasefiets naar het werk gaat, heeft de werknemer geen recht meer op de reiskostenvergoeding, voor de overige dagen (privé auto/OV) wel. Doordat thuiswerken steeds normaler wordt is de verwachting dat veel bedrijven overstappen op een flexibeler reiskostenbeleid op basis van daadwerkelijke reiskosten. Deze flexibilisering maakt het voor werkgevers eenvoudiger om de leasefiets te integreren in het mobiliteitsbeleid zonder additionele administratieve rompslomp. De eventuele besparing op reiskosten kan vervolgens geherinvesteerd worden in een thuiswerkvergoeding of een bijdrage aan de leasefiets voor de medewerker.

 

VOORKEUR VOOR E-BIKES | De groei van het aantal leasefietsen in Nederland is in lijn met de groei die de regeling ook in Duitsland en België heeft doorgemaakt. In Duitsland is 20% van de jaarlijks verkochte e-bikes op dit moment een leasefiets. Recent onderzoek van LEASE A BIKE onder 1.000 werknemers leert dat 62% van de werknemers bereid is een afstand tot 20 kilometer enkele reis af te leggen indien de werkgever een fiets van de zaak faciliteert. E-bikes hebben daarbij de voorkeur qua leasefietsen.

Bronnen:

WWW.NIEUWSFIETS.NU
WWW.LEASE-A-BIKE.NL